Centrum Zasobów Cyfrowych Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku. Nasza Spółka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na przesyłanie oraz wygodną archiwizację materiałów audiowizualnych. Powszechne zastosowanie technologii cyfrowej w rejestracji obrazu, dźwięku i edycji materiałów audio-wideo, wprowadzenie cyfrowego systemu nadawania oraz rozwój technologii internetowej praktycznie eliminują taśmową technologię zapisu oraz przesyłania materiałów audiowizualnych. CZC Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie transferu oraz archiwizacji plików przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa tych operacji.